International Cotton Position 20-November-2020

Cotton Index Closing

NYC – CLOSED
Dec 70.88 +1.56
Mar 72.96 +1.29
May 73.79 +1.22
July 74.40 +1.13
T.VOL: 23422
&
KCA: 9300 +00
TODAY DCMR 7000-bls 8900= 9150+AQ
&
Index-A: 78.15 +0.55
Brazil: 71.77 +0.22
Sha-6: 41,300 +300
CHINA: CC: 15059 +32 – 14425 + 175

Pakistan Cotton Sales Report

Punjab
Khan Pur: 1400 Bales 9,550 – 9,600
Khane wal : 1200 Bales 9,500
Kichi Wala: 200 Bales 9,500
Bahawa pur : 200 Bales 9,500
Sanjar Pur : 200 Bales 9,500
Dharan wala : 200 Bales 9,500
R.y. khan : : 600 Bales 9,500
Haroon abad : 400 Bales 9,500
Yazman : 400 Bales 9,500
Fortabbasd : 800 Bales 9,525 – 9,500
Tounsa : 200 Bales 9,200
Shadan Lund : 200 Bales 9,175
Layyah : 200 Bales 9,100
Sindh
Salalh Pat : 800 Bales 8,900 – 9,150

Indian Cotton Price in Local Market

Shankar-6: 41,300 +300
Bunny: 41,400 +200
MCU-5: 41,800 +400
DCH-32: 42,000 +400
Jayadhar: 29,000 +200
Y-1: 36,700 +200
J-34: 40,300 +300
NHH-44: 33,200 +200
LRA-5166: 34,700 +400
B/DeshiRG: 38,600 +0
B/DeshiSG: 39,100 +0